நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?

ஒரு உன்னத தொழில் என்றால் என்ன? பொதுவாக, சுகாதாரம், கற்பித்தல் போன்ற துறைகளில் உள்ள தொழில்கள் உன்னதமான தொழில்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சரி… உன்னதமான தொழிலைப் பற்றிய எனது வரையறை என்னவென்றால், ஒருவர் எந்தத் துறையில் இருந்தாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு உன்னதமான எண்ணங்களும் செயல்களும் இருந்தால், அதை ஒரு உன்னதமான தொழில் என்று அழைக்கலாம். ஒரு வாஸ்து ஆலோசகர் ஒரு உன்னத தொழிலில் இருக்க எவ்வாறு தகுதி பெறுகிறார்? ஒரு நபர், தனதுContinue reading “நான் ஏன் “வாஸ்து” ஆலோசகராகவும் பணி புரிய தேர்வு செய்தேன்? “வாஸ்து” ஒரு புனிதமான துறையா? “வாஸ்து” அவசியமா?”

Understanding Vastu – 4 (Vastu and Trees)

Out of the six basic Vastu rules specified in my previous posts, one rule is that South/West/South West should be higher than North/East/North East respectively. This is applicable to structures within the compound also. So, big trees can be planted in the South West direction. Avoid any kind of trees or plants in the NorthContinue reading “Understanding Vastu – 4 (Vastu and Trees)”

Vastu & Compound Wall!

One must have seen the characteristics of a magnet. All of us know that it has a North Pole and a South Pole. If we break a piece of magnet, we find that each new piece, individually, will have both a North Pole and a South pole. In vastu, a compound wall acts as aContinue reading “Vastu & Compound Wall!”

Understanding ‘Vastu’ – Real life Example-1

This post can be read in continuation of yesterday’s post of Applying Sri Aandal Vastu Rules. Let me quote a real life example for easy understanding. Once, during the course of surveying a residence for vasthu defects, some corrections were suggested. Here, I give the relevant two of these important corrections for getting an ideaContinue reading “Understanding ‘Vastu’ – Real life Example-1”

Applying Sri Aandal Vastu rules!

This post can be read in continuation of yesterday’s post of Sri Aandal Vastu Rules. Once these vastu rules are read, it is natural for anyone to verify it with respect to their place of residence. It should also be kept in mind that even those who are living in houses with bad vastu, mayContinue reading “Applying Sri Aandal Vastu rules!”

Sri Aandal Vastu Rules

Sri Aandal Vastu Rules was framed by Dr.Andal P.Chockalingam, my vastu guru, after years of learning and thorough research. These rules is THE juicy extract of the entire universe of vastu knowledge. These have been framed for easy understanding of vastu even for a layman. Anybody can question or seek clarification from an expert ofContinue reading “Sri Aandal Vastu Rules”

Vastu for Living/Drawing Room!

Generally, Living Room is being constructed after providing for a sit out of a house, or sometimes, the entry from outside will be direct to the living room. The entry to the living/drawing room should be in the positive zone(உச்சஸ்தானம்/उच्चस्थान/ഉച്ചസ്ഥാനം). The details of positive zones for all the directions can be found in my previousContinue reading “Vastu for Living/Drawing Room!”

Vastu & Bath Room/Toilet

Vastu does not support any toilet inside the house. Of all the options available, North West would be better suited for the toilets even though it is a compromise of vastu principles, but the negativity is not as severe as its placement in other directions. Do not construct toilets/bathrooms at any place other than NorthContinue reading “Vastu & Bath Room/Toilet”

Staircase Vastu

Internal Staircase can come only in the middle of South or West directions and External staircase can come in South East, South West or North West. Internal Staircase can come only in the middle of South or West directions and External staircase can come in South East, South West or North West. No internal staircase shouldContinue reading “Staircase Vastu”

Bed Room Vastu

Bed Room is a place where an individual spends nearly one third of his life. Hence, it is quite important to plan it properly for good sleep as well as good relationship with spouse. The room in the South west portion of the house should be used as a Master bedroom. The head of theContinue reading “Bed Room Vastu”